Onze volgende bijeenkomst is zaterdag 23 april 2022 in De Schalm. Na een korte ALV bespreken we verschillende (nieuwe) projecten. Ook vragen zijn dan welkom.

Documenten zijn te downloaden via de menuitems Downloads - > ALV.